Tin tức - thông báo

Viện ĐTTT,CLC&POHE triển khai thu tiếp nhận và giải quyết công tác thu hồ sơ xét công nhận đạt chuẩn đẩu ra Tin học, Ngoại ngữ dành cho sv CT CLC, CT POHE, CT BA  Khóa 59, 60, 61,62, 63, 64 theo hình thức online từ ngày 16/5/2023-30/5/2023

Link nộp hồ sơ xét công nhận CĐR Tiếng Anh: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fKMScqlBAkSfaawyxvduGuuczXDjU_hBmNsiZa9DKqZUM0ZIREhQQVZVUTNORk05V0dVRDZXTU0yQS4u

Link nộp hồ sơ xét công nhận CĐR Tin học: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fKMScqlBAkSfaawyxvduGuuczXDjU_hBmNsiZa9DKqZUMVQ2UzRUVFRGWDI1UUE0S0JKUEgzNUtNTC4u

 

===

Danh sách SV cần nộp lại

Lưu ý: 

  • Sinh viên sử dụng email do Trường cấp để được hỗ trợ giải quyết công việc hiệu quả hơn
  • Đối với sinh viên Khóa 59, Khóa 60, Khóa 61: đây là đường link xét công nhận chuẩn đầu ra, không được đổi điểm
  • Sinh viên đã đăng ký hồ sơ vào đường link trong đợt tháng 2/2023, tháng 3/2023, tháng 4/2023, đợt 1 tháng 5/2023 không điền vào đường link trên
  • Sinh viên có tên trong danh sách đính kèm nộp lại chứng chỉ để xác minh vì lý do không xác thực được thông tin dữ liệu