Tin tức - thông báo

Lưu ý:

Đây là danh sách sinh viên nộp chứng chỉ đợt tháng 2/2023 và tháng 3/2023, các chứng chỉ APTIS của tháng 12/2022 và đã xác minh thành công

Đối với chứng chỉ APTIS, IELTS, TOEFL  đợt nộp tháng 3/2023 chưa có kết quả.

Các đợt nộp chứng chỉ tháng 4/2023 (2 đợt), 1 đợt tháng 5: 4/5-7/5 chưa có kết quả.

------------

Kết quả CĐR tin học và tiếng Anh