Tin tức - thông báo

Sinh viên theo dõi danh sách tại đây:

Danh sách

Sinh viên có ý kiến phản hồi liên hệ với GVCN trước 17h00, thứ 2 ngày 15/05/2023.

 

Sau thời gian trên Viện ĐTTT, CLC & POHE ra Quyết định chính thức.