Tin tức - thông báo

Viện ĐTTT,CLC và POHE thông báo thu hồ sơ xét chuẩn đầu ra tin học đợt bổ sung (4/5/2023-7/5/2023)

Sinh viên có tên trong danh sách cần nộp lại chứng chỉ để xác minh,

Danh sách cần xác minh

SV nộp chứng chỉ theo đường link : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fKMScqlBAkSfaawyxvduGuuczXDjU_hBmNsiZa9DKqZUMVAzTlAyT1lWU0RDWjgyVU05MDBOM0pCNy4u

Lưu ý: Sinh viên không có tên trong danh sách đính kèm thì không nộp chứng chỉ vào đường link trên