Tin tức - thông báo

Sinh viên kiểm tra lại tên trong danh sách

Nếu có sai sót hoặc thiếu thông tin sinh viên phản hồi lại cho GVCN tổng hợp và chuyển lại em.

Em sẽ nhận phản hồi và điều chỉnh trước 12h00 ngày 04/05.

 

Danh sách