Tin tức - thông báo

Viện ĐTTT,CLC&POHE triển khai thu tiếp nhận và giải quyết công tác thu hồ sơ xét công nhận đạt chuẩn đẩu ra Tin học, Ngoại ngữ dành cho sv CT CLC, CT POHE Khóa 59, 60 theo hình thức online từ ngày 17/6/2022-30/6/2022

Link công nhận CĐR Tin học: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fKMScqlBAkSfaawyxvduGuuczXDjU_hBmNsiZa9DKqZUQkg1NFlSOEtZOTcwVlBVUU1GQUQxN1FZTC4u

Link công nhận CĐR Tiếng Anh: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fKMScqlBAkSfaawyxvduGuuczXDjU_hBmNsiZa9DKqZUNFJIRDVTTFVaMVRRSDdRVzdXUlU3VUhGWC4u

Lưu ý: 

  • Sinh viên sử dụng email do Trường cấp để được hỗ trợ giải quyết công việc hiệu quả hơn
  • Đây là đường link nộp hồ sơ xét công nhận chuẩn đầu ra Tin học, Tiếng Anh, không được đổi điểm
  • Sinh viên đã đăng ký hồ sơ vào đường link trong các đợt : 7/12/2021-20/12/2021, 8/4/2022 - 17/4/2022, 11/5/2022-16/5/2022 , 25/5/2022 -1/6/2022  không điền vào đường link trên
  • Đối với sinh viên Khóa 60, sau ngày 1/6/2022, khi sinh viên nộp chứng chỉ tiếng Anh và chứng chỉ tin học được xét chuẩn đầu ra nhưng không đủ điều kiện xét đổi điểm học phần Tiếng Anh và tin học