Tin tức - thông báo

Viện ĐTTT,CLL&POHE thông báo về việc nộp bổ sung hồ sơ xét công nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh, chuẩn đầu ra tin học như sau:

  • Đối với CTTT Khóa 60: Sinh viên nộp hồ sơ để xét công nhận chuẩn đầu ra Tiếng Anh, xét công nhận chuẩn đầu ra tin học và đổi điểm tin học. Nộp tại Phòng A1-310 (cô Quyên)
  • Đối với CTTT, CLC & POHE khóa 63: Sinh viên nộp hồ sơ để xét công nhận chuẩn đầu ra và đổi điểm Tiếng Anh. Nộp tại Phòng A1-308 (anh Thành)
  • Thời gian nộp: 17/6/2022 - 30/6/2022 (trong giờ hành chính)
  • Hồ sơ bao gồm: Chứng chỉ bản sao y công chứng, đơn xin xét công nhận chuẩn đầu ra và đổi điểm, thẻ sinh viên (bản photo)
  • Lưu ý: Đối với các sinh viên đã nộp chứng chỉ theo hình thức trực tuyến ở các đợt: 11/5/2022-16/5/2022; 25/5/2022-1/6/2022 không nộp vào đợt này.

Viện ĐTTT,CLC&POHE trân trọng thông báo

====Mẫu đơn=======

CĐR Tiếng Anh K60 CTTT

CĐR Tin học K60 CTTT

CĐR Tiếng Anh K63