Tin tức - thông báo

Sinh viên khóa 63 theo dõi điểm rèn luyện tại đây:

Điểm rèn luyện HK1

Sinh viên có thắc mắc gửi email cho GVCN hoặc cô Oanh (oanhpt@neu.edu.vn) trước 12h ngày 24/5/2022 (yêu cầu sv sử dụng mail msv@st.neu.edu.vn)