Tin tức - thông báo

LỊCH HỌC CÁC LỚP TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG VỚI GIẢNG VIÊN NƯỚC NGOÀI

Địa điểm học: Trung tâm Ngoại ngữ ATEN, số 75 Đường Bờ sông Sét (đường Trần Đại Nghĩa kéo dài)

 

Các lớp Tiếng Anh tăng cường học 2 buổi/ tuần. Sinh viên đăng ký theo học 1 trong những lớp có lịch học phù hợp. Lịch học từng lớp cụ thể như sau:

 

Lớp

Lịch học 2 buổi/tuần

(Buổi sáng từ 8h30 - 11h30

Buổi chiều từ 2h00 - 5h00)

Tuần từ

Đến tuần

Lưu ý

TATC_01

Chiều thứ 2

Chiều thứ 4

23/5/2022

31/7/2022

Toàn bộ các lớp TATC sẽ nghỉ học trong giai đoạn 19/6/2022 - 10/7/2022

TATC_02

Chiều thứ 4

Chiều thứ 6

23/5/2022

31/7/2022

TATC_03

Chiều thứ 2

Chiều thứ 6

23/5/2022

31/7/2022

TATC_04

Chiều thứ 4

Chiều thứ 5

23/5/2022

31/7/2022

TATC_05

Chiều thứ 2

Chiều thứ 5

23/5/2022

31/7/2022

TATC_06

Chiều thứ 5

Chiều thứ 6

23/5/2022

31/7/2022

TATC_07

Sáng thứ 2

Sáng thứ 4

23/5/2022

31/7/2022

TATC_08

Sáng thứ 3

Sáng thứ 4

23/5/2022

31/7/2022

TATC_09

Sáng thứ 3

Sáng thứ 5

23/5/2022

31/7/2022

TATC_10

Sáng thứ 2

Sáng thứ 5

23/5/2022

31/7/2022

TATC_11

Sáng thứ 2

Sáng thứ 3

23/5/2022

31/7/2022

TATC_12

Sáng thứ 4

Sáng thứ 5

23/5/2022

31/7/2022

TATC_13

Sáng thứ 7

Chiều thứ 7

23/5/2022

31/7/2022

TATC_14

Sáng thứ 7

Chiều thứ 7

23/5/2022

31/7/2022

TATC_15

Sáng thứ 7

Chiều thứ 7

23/5/2022

31/7/2022

 

Sau khi chọn được lớp, sinh viên vào đường link sau để ghi danh mình vào lớp phù hợp.

Đăng ký

Các lớp sẽ chốt danh sách ở số 35. Khi sinh viên thấy lớp nào đã có đủ 35 người thì phải lựa chọn lớp khác để đăng ký. Hạn cuối để đăng ký là 24h00 ngày 15/5/2022.

Liên hệ Ms Tú, giáo viên phụ trách các lớp Tiếng Anh tăng cường theo số điện thoại 0913558060 nếu có thắc mắc hoặc cần trợ giúp.